Đài Loan ng bố sửa đổi Danh mục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cổng thông tin điện tử Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (BOFT) ngày 03/10/2022 cho đăng toàn văn thông báo số về việc sửa đổi Danh mục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2022, Danh mục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Đài Loan (sau đây gọi tắt là Danh mục) có sự thay đổi như sau:

- Thêm mới 24 nhóm mặt hàng gỗ tròn, đã hoặc chưa bóc, cắt diềm hoặc xẻ thô, đã xử lý bằng sơn, đã nhuộm màu, hun hoặc bằng các chất bảo quản khác của cây bác đỏ (Chamaecyparis formosesis), cây bách dẹt (Chamaecyparis obtusa var. formosana), cây bách xanh (Calocedrus macrolepis var. formosana) có mã CCC Code[1] 4403.11.00.20-8 vào Danh mục với các quy định nhập khẩu theo mã B01[2], C02[3] và MP1[4].

- Xóa bỏ 07 nhóm mặt hàng gỗ bách, kích thước mặt cắt ngang từ 15cm trở lên, bất kể đã hoặc chưa bóc vỏ, cắt diềm, xẻ thô có mã CCC Code 4403.25.00.10-4 ra khỏi Danh mục.

Chi tiết quý độc giả/ doanh nghiệp quan tâm tìm đọc như phụ lục đính kèm.

[1] Mã CCC (Chinese Commercial Code) là phân loại hàng hóa của Đài Loan lên tới 10 số (The Standard Classification of Commodities, up to 10 digits)

[2] Hàng hóa nhập khẩu phải được xử lý theo "Danh mục động vật và thực vật phải kiểm dịch" của Cơ quan Phòng chống dịch bệnh và Kiểm dịch động thực vật Đài Loan và các quy định về kiểm dịch có liên quan.

[3] Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện kiểm nghiệm theo các quy định do Cơ quan Tiêu chuẩn đo lường ng bố.

[4] Hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu có điều kiện.

1110153099-1.pdf

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)