Tìm kiếm ứng viên

Với tầm nhìn trở thành một nhà cung cấp dịch vụ vận tải và logistics hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn chào đón các ứng viên xuất sắc đến với Chúng tôi. Khi được tuyển dụng, các ứng viên sẽ được chúng tôi đào tạo và rèn luyện các khả năng tốt nhất!

Sáng tạo
và tránh nhiệm

Kỹ năng chuyên nghiệp
và chia sẻ

Khả năng tạo giá trị mới
và làm việc độc lập

Linh hoạt
và sẵn sàng thay đổi

Vị trí ứng tuyển
Chuyên viên Hành Chính Nhân sư

Thực hiện các công việc hành chính, nhân sự, tuyển dụng - Soạn thảo, sắp xếp văn bản hồ sơ, giấy tờ cho văn phòng. - Thực hiện các công việc hành chính nhân sự khác do cấp trên phân công. - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.